Info schůzka k lyžařskému kurzu LEDEN 2023
Termín a konání INFO schůzky - 4/1/2023 od 16 hod,
na penzionu Marzebilla Pernink .
PROGRAM
- odevzdání přihlášek na kurzy / kopii karty ZP /
- Info o organizaci a programu kurzu
- Info o půjčovně lyžařského vybavení / servisu /
- Info o připojištění dětí / úraz, odpovědnost /
- info o příspěvku zdravotních pojišťoven na LK
- pohovor s dětmi
- diskuze
Pro ty kdo mají chuť, můžeme si jít po info schůzce zalyžovat na večerní lyžování, které je od 18 hod, platí i pro rodiče.
Schůzky se mohou účastnit i zájemci o LK - jen dejte tel vědět předem,
abychom o Vás věděli .
V případě dotazů volejte 702 121 298 Marcel.
Těšíme se na Vás.
Jak získat lyžařský kurz se slevou nebo i ZDARMA.
Víte, že
ZP již několik let podporují pohybové aktivity pro děti - příspěvek se vztahuje také na lyžařské kurzy a také na akce pořádané školou, školkou - lyžařské kurzy i školy v přírodě.
Tzn. v praxi , že na pobyty u nás mohou děti dosáhnou příspěvku až 2500,- Kč jak na soukromé lyžařské kurzy / námi organizované /, tak na školní, školkové lyžařské kurzy nebo školy v přírodě.
Každá pojišťovna může mít jinou výši příspěvku, aktuálně vždy vyhlašují programy v lednu na daný kalendářní rok.
Se získáním příspěvku všem našim zákazníkům rádi pomůžeme.
toto je příklad od ZPMV / 211 / -
Sportovní pohybové aktivity pro děti
Přispíváme dětem až 1 500 Kč na organizované sportovní a pohybové aktivity určené pro děti. Zejména na následující aktivity:
Organizované cvičení pro děti
Sportovní kroužky a kurzy (včetně kroužků dobrovolných hasičů)
Cvičení dětí s rodiči
Sportovní soustředění, lyžařský výcvik
Individuální sportovní pohybové aktivity a sporty dlouhodobého charakteru, rozvíjející sílu, koordinaci, flexibilitu, posílení středu těla, napomáhající ke zlepšení či podpoře kondice, určené pro děti
Akceptujeme: nnapř. tanec, gymnastika, fotbal, florbal, tenis, badminton, stolní tenis, jóga, permanentka (10 vstupů) na preventivní cvičení u fyzioterapeuta, např. SM systém, vícedenní skipas (více než 4 dny), jezdectví, parkour, sportovní šerm, judo, karate, běh včetně startovného na závody a další, včetně on-line kurzů. Na platebním dokladu musí být vždy uvedeno, o jaký sport se jedná.
Neakceptujeme: Rodinné permanentky, dárkové vouchery, dárkové permanentky; pronájem tělocvičny/haly; jednodenní skipas; geocaching, šachy, rybaření, motoristický sport, box, americký fotbal, bojový šerm, MMA, paintball, airsoft, laser game; léčebné rehabilitační cvičení u fyzioterapeuta (nejedná se o preventivní pohybovou aktivitu); sportovní aktivity určené pro dospělé
Specifické podmínky
Dítě (pojištěnec do 18 let včetně) může čerpat příspěvek ze základních preventivních programů, a to jednorázově nebo vícekrát-jednotlivě na položku/y z programů dle svého výběru, až 1 500 Kč ročně - platí základní podmínky pro čerpání bonusů z Fondu prevence, prosím čtěte zde.
Každý rodič nebo jiný zákonný zástupce (pojištěnec ZP MV ČR) může postoupit svůj příspěvek 500 Kč ve prospěch svého dítěte (pojištěnce ZP MV ČR ve věku do 18 let) na položky programů, které jsou pro ně určeny. Platební doklady mohou být v případě postoupení příspěvku rodičem pro dítě či více dětí ofoceny a založeny u žádosti dítěte. V případě postoupení příspěvku od obou rodičů může dítě získat až 1 000 Kč. Žena v souvislosti s těhotenstvím i narozením dítěte může postoupit jen 500 Kč (1 500 Kč může čerpat z Programu pro ženy v souvislosti s těhotenstvím i narozením dítěte). Dárce krve své příspěvky nepostupuje.
Příspěvek pro nezletilé dítě žádá jeho rodič nebo jiný zákonný zástupce, např. osoba, které bylo soudním rozhodnutím dítě svěřeno do péče. V případě žádostí o příspěvek pro osoby s omezenou svéprávností se postupuje obdobně.
Proč je to důležité
Pravidelný pohyb je důležitou prevencí nejrůznějších zdravotních obtíží. Jeho nedostatek vede jak k nadváze, tak např. vyššímu krevnímu tlaku či zvýšené hladině cholesterolu.


 


 

  


Kontakt

Marcel Röschel

Pernink Meinlova 183

00420702121298

Bankovní účet - 276792459/0300